Sunday 10 June 10am – CANTOR

10th Sunday in Ordinary Time (B) Year of Mark

Gen 3:9-15; 2Cor 4:13-5:1; Mk 3:20-35

Green banner ordinary time

  • Mass setting: Mass Shalom (C.D. Smith)
  • Motet: Hear my crying, O Lord* – Dvořák (1841-1904)
  • Communio: Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, qui in caelis est: ipse meus frater, soror, et mater est, dicit Dominus. Whosoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister and my mother, says the Lord.
  • Hymns: TIS 59 All people that on earth do dwell OLD 100TH; TIS 457 The Church’s one foundation AURELIA
  • Organ Prelude: Introductory Voluntary – Christian Rudolph (1801-1829)
  • Organ Offertorium: Christe – Girolamo Cavazzoni (c. 1525-c.1577)
  • Organ Voluntary: Prelude ‘St Anne’ BWV552 – J.S. Bach (1685-1750)

Organist: Bransby Byrne

*Hear my crying, O Lord (Psalm 63:1-8)
Hear my crying, O Lord
give ear, hearken Thou unto my prayer.
For Thou hast been a shelter unto me, a strong tower against the enemy.
I will dwell in Thy tabernacle
Under the cover of Thy wings.
O God! Thou art my God,
Early will I seek Thee.
My soul thirsteth after Thee, my flesh also longeth for Thee

In a barren and a thirsty land where there is no water.
So I will bless Thee while I live; with joyful lips my mouth shall praise Thee,
Bless and praise Thee evermore.

Original words:

Slyš, o Bože, volání mé, Pozoruj modlitby mé! Nebo jsi býval útočiště mé a pevná věže před tváří nepřítele. Budu bydleti v stánku Tvém na věky, Schráním se v skrýši křídel Tvých. Bože! Bůh silný můj Ty jsi, Tebe t’ hned v jitře hledám, Tebe žízní duše má, Po Tobě touží tělo mé, V zemi žíznivé a vyprahlé, V níž není vody; a tak, abych Tobě dobrořečil a s radostným rtů prozpěvováním Chválila by Tě ústa má.